Allmänna Villkor

Medlemsförsäkran

Som medlem i Fristads Styrkeklubb förbinder jag mig att följa de stadgar som gäller för föreningen. Dessutom kommer jag att följa de ordningsregler som gäller i träningslokalen, samt övriga utrymmen som disponeras av föreningen.

De dopingbestämmelser som gäller för idrottsföreningar skall följas. Ertappas jag med användning av dopingpreparat eller andra otillåtna medel är jag medveten om att avstängning sker från föreningsverksamheten under 2 år. Dessutom kan föreningen kräva kompensation för den skada jag åsamkat den.

Jag förbinder mig också att inbetala medlemsavgift/träningsavgift i tid och är medveten om att jag utestängs ifrån träningslokalen om så ej göres.

Jag har tagit del och accepterat ovanstående villkor vid ansökan om medlemskap