Styrelse

Här är vår styrelse och våra suppleanter...

Mats Frogstedt
Mats Frogstedt
Ordförande

Joakim Nyberg
Joakim Nyberg
Kassör

Anneli Lindblom
Anneli Lindblom
Ledamot

Glenn Holmstrand
Glenn Holmstrand
Suppleant

Joacim Wendel
Joacim Wendel
Suppleant

Stephan Albrecht
Stephan Albrecht