Styrelse

Här är vår styrelse och våra suppleanter...

Mats Frogstedt
Mats Frogstedt
Ordförande

Patrik Thonäng
Patrik Thonäng
Vice Ordförande

Joakim Nyberg
Joakim Nyberg
Kassör

Berit Sundgert
Berit Sundgert
Sekreterare

Anneli Lindblom
Anneli Lindblom
Ledamot

Glenn Holmstrand
Glenn Holmstrand
Suppleant

Joacim Wendel
Joacim Wendel
Suppleant